next level onderwijs van seetrue

Accreditatie SeeTrue ACt basisopleidingen

Accreditatie nieuwe SeeTrue ACT basisopleidingen

SeeTrue heeft voor zowel de online  ACT basisopleidingen als de ACT basisopleiding op locatie accreditatie aangevraagd bij onderstaande beroepsverenigingen.

Inmiddels zijn er een aantal accreditaties binnen voor onze online ACT basisopleiding:

FGzPT: Specialismen gezondheidszorgpsycholoog, bij- en nascholing (37 punten)
VGCT: Nascholingscursus (31 punten)
Registerplein: Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering clientondersteuners, sociaal werker, aandachtsfuntionarissen, GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk. (geaccrediteerd online 85,5 punten)
SRVB Vaktherapeuten (75 punten)
NOBCO Coaching (geaccrediteerd online 28 PE-uren)
V&V en Register Zorgprofessionals: Scholing algemeen, GGZ, SPV en Verstandelijk Gehandicapten Zorg.
NIP K&J, OG (NVO)
NIP A&O, A&G
NIP ELP Herregistratie (31 punten)
Verpleegkundig Specialisten Register: Scholing verpleegkundig specialisten, verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen, verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen en verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen (geaccrediteerd online met 28 punten)
LV POH-GGZ: Nascholing praktijkondersteuners (geaccrediteerd online 30 punten)
KRF NL Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (geaccrediteerd online 73 punten) voor het beroepsgerelateerd deel
ADAP: Algemene scholing voor paramedici (geaccrediteerd online 62 punten)

Eerdere ACT basisopleidingen van SeeTrue hebben bij bovenstaande beroepsverenigingen accreditaties gekregen.

Accreditatie SeeTrue ACt opleiding

Accreditatie voor de seetrue act basisopleiding op locatie

Inmiddels zijn de eerste accreditaties binnen voor onze ACT basisopleidingen op locatie:

SRVB Vaktherapeuten (75 punten) Ingangsdatum 14-9-2020; vervaldatum 13-9-2021)
LV POH-GGZ (30 punten) Ingangsdatum 14-9-2021; vervaldatum 13-9-2021

Accreditatie opleiding ACT4Kids seetrue opleiding act voor kinderen en jeugd

Accreditatie opleiding ACT4Kids

Let op!

Eerdere basisopleidingen hebben de bovenstaande onderstaande accreditaties gekregen. Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Deze bijscholing leidt op tot het gebruik van ACT in een setting waarvoor de deelnemer bekwaam en bevoegd is vanuit de vooropleiding.

Een ACT opleiding bij SeeTrue betekent...

 Next level onderwijs Leren faciliteren

Next level onderwijs

Leren faciliteren
Scherp geprijsd opleiding

Scherp geprijsd

€690 online €950 locatie
Top-docenten act opleiding

Top-docenten

Ervaren & Deskundig
Persoonlijk interactief Act opleiding

Persoonlijk interactief

Max 14 deelnemers

De docenten van SeeTrue hebben al meer dan 2000 mensen opgeleid in ACT