Overig

Op deze pagina kun je extra materiaal vinden, dat niet direct gerelateerd is aan het Time to ACT! - Boek. Tevens zullen we hier ook verwijzen naar andere websites, met gratis ACT-materiaal.

Aanvullende Downloads
Introducerend RFT-artikel (Blackledge, 2004)
Review ACT (Ruiz, 2010)

Andere Websites met gratis Downloads
www.actinactie.nl (gratis oefeningen en metaforen, alsook online in te vullen ACT-vragenlijsten)
www.hoeflexibelbenjij.nl (gratis FIT-60 te downloaden, alsook online in te vullen)
www.learningact.com
www.acceptandchange.com
www.actmindfully.com.au

Informatie over het Coronavirus

We zullen de berichtgeving omtrent het virus nauwlettend in de gaten houden. Hier kun je onze laatste berichten over het virus en de consequenties voor onze trainingen en opleidingen vinden.