ACT en psychiatrie

Zaterdag 24 oktober 2020
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: De Roos,  1071 BW  P.C. Hooftstraat 183, Amsterdam
Kosten: 225 euro
Begeleider: Jack Engels

Aanmelden

De ontwikkeling  van ACT staat niet stil! Ook binnen ons werk met  ernstige psychiatrie heeft de ACT, of beter the CBS, contextual Behavioral science, een mooie ontwikkeling zowel wetenschappelijk als praktisch laten zien.

Graag wil ik met geïnteresseerden een dag plannen, waarin de ontwikkelingen van ACT (CBS) en de grote psychiatrie de revue zal passeren: psychose, (ernstige) stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) en criseshantering inclusief suïcidaliteit zullen zeker op ons programma staan. Dit alles met veel aandacht voor onze hulpverlenersrelatie.

Er zal zeker ruimte zijn voor wetenschap  en theorie (EB), maar - zoals we goed weten vanuit de RFT - zullen ervaren en samen oefenen essentieel onderdeel uit maken van ons gezamenlijk leerproces.

Eigen inbreng wordt hoog gewaardeerd, graag eigen casuïstiek meenemen. En indien de tijd het toelaat zijn andere onderwerpen welkom, eventueel van tevoren aan mij doorgeven, dan kan ik eventueel aanwezig materiaal meenemen.

Looking forward to a great day

Jack Engels
psychiater – psychotherapeut Zuyderland (GGZ) en Adelante chronische pijn revalidatie

Jack Engels heeft als docent, en als psychiater-psychotherapeut veel ervaring in de grote psychiatrie, en is zeer besmet met en enthousiast voor ACT en RFT en verwacht van jullie basiskennis ACT en ervaring e/o interesse in de grote psychiatrie.

Informatie over het Coronavirus

We zullen de berichtgeving omtrent het virus nauwlettend in de gaten houden. Hier kun je onze laatste berichten over het virus en de consequenties voor onze trainingen en opleidingen vinden.